Roszków
Roszków

Goście z Roszkowa


W Polsce są tylko dwie miejscowości o nazwie Roszków. Nasz Roszków oraz drugi Roszków w gminie Jarocin, powiecie jarocińskim, w województwie Wielkopolskim , oddalony o ok. 300km.

W ubiegłą niedzielę tj. 11.09.2011 zawitali do nas Roszkowianie z Jarocina. Grupa 50-ciu osób na czele z panią sołtys Janiną Niecke odwiedziła naszą miejscowość.

Goście uczestniczyli w porannej mszy świętej, następnie w towarzystwie sołtysa Józka Stasia oraz lokalnych działaczy Marii Riedel i Gerarda Kretek zwiedzali wieś, wyrobiska pożwirowe i mini centrum sportowe koło „TANTE ANNY”.

Następnie odwiedzili remizę OSP, gdzie z działalnością jednostki zapoznał ich prezes Andrzej Miketa oraz naczelnik Berthold Kołek. Podczas spotkania w świetlicy zapoznali się z historią wsi oraz naszego kościoła. Zapoznali się również z bieżącą działalnością naszego sołectwa oraz miejscowymi tradycjami.

Panie z KGW ugościły naszych miłych gości poczęstunkiem i naszym tradycyjnym śląskim kołoczem. Wierzymy, że to spotkanie zaowocuje nawiązaniem bliższej współpracy pomiędzy obydwoma miejscowościami.


Kilka słów o Roszkowie z gminy Jarocin.  Sołectwo Roszków- miejscowość nad Lubieszką, położone jest na południowy zachód od Jarocina w odległości ok. 5 km od miasta. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1578, gdzie w rejestrze poborowym wymienia się Mikołaja Noskowskiego jako właściciela Roszkowa (w dokumencie z 1618 jako właściciel widnieje już Barbara Chwalibogowska).
Z końcem XVII wieku wieś przeszła w dobra jarocińskie podkomorzego wschowskiego Jana Radolińskiego. Opublikowany w 1880 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wymienia wieś, folwark i leśnictwo Roszków jako skupiska ludzkie położone nad rzeczką Lubieszką – lewym dopływem Lutyni. Tenże Słownik wskazuje wieś jako osadę posiadającą: własną szkołę i 16 zagród osiadłych. Po odzyskaniu niepodległości (po I wojnie światowej) wieś i folwark Roszków znalazły się pod zarządem rodziny Ozdowskich, ale formalnie pozostały częścią dóbr Radolińskich. Po II wojnie światowej wieś stała się siedzibą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej dającej zatrudnienie znacznej liczbie mieszkańców. Ludność wsi to potomkowie mieszkańców z okresu międzywojennego oraz ludność napływowa (głównie po II wojnie światowej) – większość z innych miejscowości powiatu jarocińskiego. Obecnie Roszków zamieszkuje 730 osób. Co godne podkreślenia wieś, jako jedna z nielicznych miejscowości w gminie Jarocin, notuje dodatni przyrost demograficzny i podlega powolnemu, ale systematycznemu rozwojowi. Sołtysem wsi jest pani Janina Niecke sprawująca tę funkcję już trzecią kadencję. W Roszkowie znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponadto ośrodek edukacyjno-turystyczny: Zespół Szkolno-Przedszkolny (niepubliczny), schronisko turystyczne (42 miejsca) i sala, która może zostać wykorzystywana do celów konferencyjnych, szkoleniowych i dydaktycznych. W okolicy Roszkowa znajduje się zbiornik zaporowy, który powstał w 1997 roku na strumyku Lubieszka. Powierzchnia zbiornika to 34.2 ha ,długośc 2.2 km, średnia głębokość 2.9 m. W chwili obecnej powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych liczących 83 działki budowlane. Roszków jest wsią o dużych możliwościach rozwoju zwłaszcza w sferze usług turystycznych i agroturystycznych. Otoczenie lasów i pól, bliskość zbiornika wodnego jest dużym potencjałem, który należycie wykorzystany podniesie standard życia mieszkańców wsi i pozwoli na rozwój gminy i powiatu. gfk ( źródło informacji : internet)

Galeria Goście z Roszkowa

Goście z Roszkowa


Więcej zdjęć...
Roszków
Copyright 2011 by www.roszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
stat4u