Roszków
Roszków

Remont ulicy Nowej w Roszkowie


W połowie marca 2014 r rozpoczęto przebudowę ul. Nowej w Roszkowie.

Wykonano wymianę konstrukcji drogowej jezdni, która w sposób skuteczny i bezpieczny zapewnia prawidłowe warunki jej użytkowania.

Szerokość jezdni wykonano na 4,50 na długości wymienianej konstrukcji.
Spadek poprzeczny jezdni o wartości 2% został ukształtowany jako jednostronny
w kierunku lewej strony krawędzi jezdni.
Pozostałe odcinki zostały ukształtowane w sposób umożliwiający sprawne odwodnienie
i nawiązujące do istniejącego ukształtowania wysokościowego jezdni i zjazdu publicznego.

Chodnik przy jezdni DK45 został przebudowany na odcinkach:
- od przystanku autobusowego po stronie prawej jadąc w kierunku
  do Raciborza: dł 31.44mb i szerokość przy zatoce przystankowej 1,50m i 2,00 przy jezdni DK45
- po stronie lewej jadąc w kierunku do Raciborza chodnik o dł 48,45mb i szer 2,00m

Chodnik przy jezdni ul.Nowej został przebudowany na całej długości ulicy o szerokości 1,25 m.

Wykonawca PRD Racibórz
Odbiór 16.07.2014.

Zdjęcia
Roszków
Copyright 2011 by www.roszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
stat4u