Roszków
Roszków

Remont ulicy Poprzecznej w Roszkowie


Na przełomie kwietnia i maja rozpoczęto przebudowę ul.Poprzecznej w Roszkowie.

Wykonano wymianę konstrukcji drogowej jezdni, która w sposób skuteczny i bezpieczny zapewnia prawidłowe warunki jego użytkowania.

Szerokość jezdni wykonano na 3 metry na długości całej konstrujcji jezdni.

Spadek poprzeczny drogi o wartości 2% został ukształtowany jako jednostronny w kierunku lewej strony krawędzi jezdni.

Wykonawca PRD Racibórz Odbiór 9.05.2016

ZDJĘCIA
Roszków
Copyright 2011 by www.roszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
stat4u