Historia

Roszków to niewielka miejscowość, o charakterze rolniczym, położona przy drodze prowadzącej z Krzyżanowic do Zabełkowa. Pierwsze wzmianki dotyczące wioski pochodzą z 1264 roku, ale nazwa Roszków po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z 1507 roku, kiedy książę Walenty wystawił pisemne zezwolenie na prowadzenie wyszynku piwa i gorzałki w Roszkowie i Krzyżanowicach. Według legend nazwa wioski wywodzi się od rożkowatego zakola Odry, wokół którego powstała osada, ale kroniki historyczne notują nazwiska hrabiego Roszkowskiego, który był jednym z właścicieli Roszkowa. Wskazuje się też na odimienne pochodzenie nazwy – od Roszka (Rościsława).

W XVI wieku we wsi działał mały młyn wodny usytuowany nad stawem, w którym prowadzono hodowlę ryb. Część terenów wchodziła w skład majątku ziemskiego w Nowym Dworze o łącznej powierzchni 254 ha. W 1784 roku w Roszkowie mieszkało 17 gospodarzy, 12 zagrodników i 2 chałupników. Dla odciążenia szkoły w Krzyżanowicach rozpoczęto budowę miejscowej szkoły. Na ten cel wprowadzono nawet specjalny podatek. W 1869 r. budowa została zakończona. W 1882 r. oddano do użytku dzieciom boisko sportowe. Z inicjatywy dwóch miejscowych gospodarzy w 1881 r. rozpoczęto budowę kaplicy, którą zakończono dwa lata później. W latach 1881 – 1883 powstał we wsi Kościół pw. Serca Pana Jezusa, pełniący od 1986 r. funkcje kościoła parafialnego

W Roszkowie do dziś znajdują sie podworskie stodoły i kilka krzyży przydrożnych z końca XIX w. Na ul. Raciborskiej stoi najstarszy krzyż Pana Jezusa Ukrzyżowanego i płaczącą Najświętszą Maryję Pannę z 1857 r. z napisem w języku niemieckim. Najprawdopodobniej pomnik został postawiony w celu pożegnania odprowadzającego zmarłego na cmentarz do Krzyżanowic. W XIX wieku w Roszkowie nie było kościoła i cmentarza. W 2008 r krzyż został gruntownie odnowiony.

Na miejscowym cmentarzu istnieje zbiorowa mogiła poległych żołnierzy w 1945 r. Przy ul. Raciborskiej stoi pomnik poległych na frontach I wojny światowej z 1919 r. Został sfinansowany przez rodziny poległych żołnierzy w 1928r. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. napisy zostały zdarte (były w języku niemieckim), w 1956r wykuto nowe w języku polskim. W 2008r pomnik został gruntownie odnowiony.

Wyrobiska roszkowskiej żwirowni ciągle skrywają ciekawe „skarby” historii, np. Znaleziono tam pnie dębów czarnych o obwodach 600 – 700 cm, a także szczątki zwierząt kopalnych m.in. Mamutów, które żyły na tych terenach i wyginęły przed 10 tys. lat.