Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zobacz zdjęcia

W sobotnie popołudnie, dnia 04.09.2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowie.

Dzień ten zapisze się na kartach historii naszej jednostki, ponieważ podczas zebrania odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP druha Bertholda Kołek. Odznaczenie to wręczył mu Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego nadbrygadier Piotr Buk.

Złoty Znak Związku jest najwyższym odznaczeniem jakie może otrzymać strażak ochotnik, za aktywną i długoletnią działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej – taką właśnie osobą był dh Berthold Kołek. Bardzo zaangażowany w życie strażackie, dla którego remiza jest jego drugim domem . W naszej jednostce pełnił funkcję naczelnika w latach 1963 – 2016, czyli przez 53 lata.

Podczas zebrania nadano również druhowi Józefowi Blokesz godność Honorowego członka OSP Roszków

Wręczono także odznaczenia za wysługę lat, które otrzymali:

druh Andrzej Niedziela – 35 lat

druh Krystian Manteufel – 40 lat

druh Manfred Jureczka – 45 lat

druh Marian Janik – 50 lat

Wyróżniona została również złotą odznaką MDP nasza młodzież, która mimo pandemii chętnie wspierała i zaangażowała się w działania naszej jednostki :

druhna Emilia Kegel

druhna Maja Wróbel

druh Michał Uliczka

Na zebraniu została podsumowana działalność OSP za rok 2020, przedstawiono sprawozdanie za okres kadencji Zarządu w latach 2016-2020, przyjęto plan działalności i sprawozdanie finansowe zarządu, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za jego pracę w okresie sprawozdawczym.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu na lata 2021-2025. W głosowaniu jawnym druhowie wybrali nowy skład zarządu, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Rafał Kramarczyk

Naczelnik – Marcin Blokesz

Zastępca naczelnika – Andrzej Niedziela

Skarbnik – Sebastian Kramarczyk

Sekretarz – Aurelia Łuska

Gospodarz – Klaudiusz Chluba

Kronikarz – Jan Baranek

Członek – Mateusz Gajda

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Miketa

Członek – Rajmund Staś

Członek – Rajmund Bugla

Zebranie zostało zakończone głosem osób zaproszonych, którzy w miłych słowach wyrażali się o naszej jednostce, gratulowali minionej kadencji i życzyli pomyślności na następne lata.Podziękowania należą się wszystkim osobom biorącym udział w zebraniu oraz zaangażowanym w działalność naszej jednostki.

Dziękujemy

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowie