Zebranie OSP Roszków Zobacz zdjęcia

W dniu 28.02.2016 w świetlicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowie.

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego druha Jana Kura.

Następnie prezes OSP – Andrzej Miketa powitał gości i zaproponował na przewodniczącego zebrania druha Tomasza Brańskiego.

Na zebraniu została podsumowana działalność OSP za rok 2015 oraz w związku z końcem kadencji władz, działalność w latach 2011-2016.

W czasie zebrania przyjęto plan działania i sprawozdanie finansowe zarządu, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi za jego pracę w okresie sprawozdawczym.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu na lata 2016-2021.

W głosowaniu  jawnym druhowie wybrali nowy skład zarządu, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Rafał Kramarczyk
Naczelnik – Marcin Blokesz
Zastępca naczelnika – Sebastian Kramarczyk
Skarbnik – Tomasz Brański
Sekretarz – Aurelia Blokesz
Gospodarz – Andrzej Niedziela
Kronikarz – Jan Baranek
Członek – Andrzej Miketa

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Rajmund Staś
Członek – Rajmund Bugla
Członek – Marian Janik

Po części sprawozdawczo-wyborczej nastąpiła uroczysta chwila nadania Godności Honorowego Naczelnika za zaangażowanie w życie strażackie oraz rozwój jednostki druhowi Bertoldowi Kołkowi. Podziękowania oraz upominki wręczyli przedstawiciele następujących organizacji z Roszkowa : Ochotniczej Straży Pożarnej, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Parafialna.

Podziękowania oraz upominki za zaangażowanie na rzecz straży pożarnej otrzymał również Józef Farana.

Zebranie zostało zakończone głosem osób zaproszonych, którzy w miłych słowach wyrażali się o naszej jednostce, gratulowali minionej kadencji i życzyli pomyślności na następną.

Po części oficjalnej, wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *